Klimatomställningen påverkar oss alla

Alla branscher strävar efter att minska utsläppen för att nå internationella miljömål och bidra till en fossilfri värld. Det forskas och testas kring självkörande fordon, elektrifierade vägar, laddningsbara bilar, el bussar och el flygplan för att nämna några framtidslösningar. 

Elfordon har gemensamt att de förbättrar energieffektiviteten väsentligt. Dessutom bidrar de till en förbättrad närmiljö med minskade utsläpp och bullernivåer.

Under de senaste åren har vi på Holmqvist arbetat hårt med att utveckla oss inom denna gren. Detta har bland annat inneburit att vi hjälp Göteborg Energi med att ta fram nya direktiv vid deras utbyggnad av infrastrukturen.
Hittills har detta lett till hela 500 nya laddplatser!

Vi hjälper även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med att se över deras möjligheter. Här tar vi inte bara fram en typ utav laddbox, vi ser till hela kedjan för att kunna få ner abonnemangskostnaderna för våra kunder.

🔹 Debiteringslösningar
🔹 Mätinsamling
🔹 Laddning av fordon med hjälp av solcellsanläggningar
🔹 Faskompensering

Samarbete med ESS Group - Hjortviken

Förra året hade vi på Holmqvist den stora äran att hjälpa ESS Group med förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnad av vackra Örenäs slott. Vårt samarbete med ESS Group fortsätter nu då de klivit in som ägare av Hjortviken som ligger i Hindås.

Anläggningen ligger vackert vid sjö och skog och skall genomgå en omfattande renovering. Enligt utsago skall det bli fler rum, plats för padel och en riktigt vass Pool Club!