Vårt Erbjudande

Vi utvecklar kreativa och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen.

Med vår breda kompetens och engagerade medarbetare är vi delaktiga i många spännande uppdrag. Från Uppsala i norr till Trelleborg i söder.

Projektering

Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger på projektering av el- och teletekniska system. Vi är med från start till mål med syftet att skapa framtidens byggnader. Vi arbetar med alla typer av installationsprojekt, från bostäder till kommersiella fastigheter. Vi använder oss av de verktyg som behövs och projekterar smarta system i AutoCAD utefter kundens önskemål och behov.

Installationsledning

Vi kompletterar projektorganisationen med spetskompetens inom installationsteknik. Installationsledning får en allt mer betydande roll i byggprojekt och som installationsledare blir vi en länk mellan beställare eller entreprenör och installatörerna. Vi utför samordning, tidsplanering, ekonomiuppföljning och teknikkontroll och ser till att beställaren får ett välfungerande installationssystem enligt gällande krav och avtal.

Besiktning

Vår uppgift som besiktningsman är att på kundens uppdrag fastställa att elanläggningen uppfyller gällande entreprenadavtal, standarder och säkerhetsföreskrifter som kan styra elinstallationens utförande. Vi erbjuder besiktningar utifrån olika behov som exempelvis entreprenadbesiktningar, elsäkerhetsbesiktningar och statusbesiktningar.

Kalkyler

Vi utför anbuds-, budget- och systemhandlingskalkyler för alla typer av anläggningar. Med hjälp av vår långa erfarenhet vad gäller installationer kan vi försäkra oss om att vår kund får en exakt kalkyl. Vi använder oss av beprövade kalkylprogram för våra kalkyler och anpassar insatsen efter kundens önskemål.

Utredningar

Vi gör bedömningar av elanläggningars tillstånd gentemot gällande säkerhetsföreskrifter och standarder. Vi utför uppmätning av effektförbrukning och energieffektivitet i fastigheter. Vi utreder eventuella utbyggnadsmöjligheter för elcentraler, bedömningar av belysningsarmaturers standard, ljusnivå med mera.

Granskning

Vi säkerställer att handlingar uppfyller branschstandard och myndighetskrav genom oberoende granskning av handlingar.

Har du frågor? Hör av dig till oss

Vi på Holmqvist Elteknik har över 25 års erfarenhet inom området. Hög service och kvalité är väldigt viktigt för oss och att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av leverantör. Vi vill gärna prata med dig, hör av dig till oss så pratar vi vidare.