Härproducerad el på Frölunda Torg

Solceller förser köpcentrets kylanläggning med energi efter insatser av Holmqvist Elteknik.

Vi har tagit fram förfrågningsunderlag och samordnat installationer mellan solceller och kylmaskiner på Frölunda Torg. Minskade inköp av fjärrvärme och el för att energiförsörja fastigheten har lett till ett minskat CO2-utsläpp på ca 190 ton årligen. Det motsvarar t.ex. 1189 flygresor mellan Göteborg och Barcelona.

Vi har också utfört besiktning av hela anläggningen. Frölunda Torg är efter Nordstan Göteborgs största köpcentrum med ca 200 butiker, caféer och restauranger på ca 56 000m2 butiksyta. Sedan 2019 energiförsörjs Frölunda Torg i princip helt och hållet av ett GeoSol-system med 2300 solcellspaneler.

Vill du veta mer?

Kontakta våra ansvariga för projektet Frölunda Torg

Kenneth Westholm
Uppdragsledare och besiktningsman

0706-21 64 10
[email protected]

Johan Olsson
Handläggare

0706-21 15 10
[email protected]