Nyfiken på hur du kan vinna på framtidens smarta samhällen?

Holmqvist Elteknik är teknikkonsulter av den nya generationen som gör vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbar samhällsinfrastruktur inom telekom, fiber, IT, elkraft och fastighetsteknik. Den digitala revolutionen förändrar vårt sätt att kommunicera, färdas och tänka. Våra arbetsplatser, bostäder och liv kommer att kopplas upp utan att vi lyfter ett finger när smart teknik byggs in.

För oss på Holmqvist Elteknik handlar framtidens smarta samhällen inte om tekniken i sig, utan hur energisnåla lösningar, smartare kommunikation och effektivare infrastruktur kan göra livet bättre för oss människor. 

“Vi älskar att utmana och inspirera till nya idéer 
och integrera dagens lösningar med nya innovativa 
för att göra samhällen smartare”

Enkelt uttryckt kan man säga att vi jobbar med hållbar samhällsinfrastruktur där vi gör människan till vinnare genom att se till att tekniken används på rätt sätt:

Bättre studieresultat.

Våra el- och teleingenjörer utvecklar skolor för att förbättra elevers studieresultat - vi vet nämligen hur optimerade fastigheter och inomhusmiljöer kan göra livet sundare.

Framtidens energi.

Våra kraftkonsulter anpassar elnätet för ökad elanvändning och hjälper till att ställa om till förnybara energikällor.

Digital inkludering.

Våra telekom- och fiberkonsulter kopplar samman människor med varandra och möjliggör digitala tjänster - i staden och på landsbygden - så att ingen hamnar i digitalt utanförskap.

“När samhället ständigt förändras 
hjälper vi våra kunder att vinna på det
genom en hållbar affärsutveckling som
gör världen lite bättre”

Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar hur teknik och digitaliseringen kan att öka affären.