Så gynnas våra kunder av miljöarbetet

Holmqvist Elteknik har stor erfarenhet av certifieringsarbete inom el- och teleanläggningar vid nyproduktion, ombyggnationer och befintliga byggnader. I alla typer av fastigheter.

Våra konsulter arbetar med samtliga miljöcertifieringssystem och genomför beräkningar, projektering och samordning. Vår slutsats är att just samordning kring miljöcertifiering är nyckeln till ett framgångsrikt miljöcertifieringsarbete. Därför börjar vi alltid med identifiering av kritiska miljöfrågor så tidigt som möjligt i projektet. Det gynnar både våra kunder och miljön. 

“Därför börjar vi alltid med
identifiering av kritiska miljöfrågor
så tidigt som möjligt i projektet.”

Miljömål för framtiden

År 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det blir en omställning för Sverige, inte minst i bygg- och anläggningssektorn. Därför behöver vi redan idag tänka på hur projekten ska utformas för att kunna nå detta mål. Användning av miljöcertifieringssystem är ett sätt, där alla system lägger stor vikt på energieffektivisering av byggnaden - men även frågor kring avfall, materialfrågor och inomhusklimat är relevanta att beakta.

Flera nya ramavtal för Holmqvist Elteknik

Under vintern har Holmqvist Elteknik vunnit ramavtal, 
både med nya och befintliga samarbetspartners.

Vasakronan har tecknat ramavtal inom el, tele och belysning.

Hemsö har tecknat avtal med oss gällande samtliga våra tjänster.

Stena Fastigheter har haft ramavtal med oss under flera år, detta avtal förlängdes nyligen.

Ale kommun har genomfört en ny upphandling under vintern och där har vi vunnit avtal inom projektering och besiktning.

Vi är stolta, glada och tacksamma för att ha fått förtroendet!

Vi skapar värde!

Vi är en trygg partner som kan, förstår och älskar hur teknik och digitaliseringen kan att öka affären.