Skarvsladd till julbelysning är en risk

Att dra sladden genom fönstret när du sätter upp julbelysning på balkongen eller i blomsterlådor är en stor risk. Sladden kan klämmas sönder och risken för brand eller elchock ökar. Använd i stället batterislingor eller låt ett elföretag installera ett uttag utomhus.
 

 Skydda dina nära och kära

Dina elprodukter måste vara säkra även för andra i din familj eller besökande. Tänk på att se över din julbelysning varje år innan du sätter upp den. Kolla så att slingorna lyser som de ska och inte lyser för svagt eller för starkt och att kablarna samt stickpropparna är hela. Är du orolig ska du kassera belysningen eller låta ett elföretag titta på den.

 Vad säger ditt försäkringsbolag?

Om det skulle uppstå en brand på grund av att sladden klämts genom en dörr eller ett fönster (och det är den uppenbara orsaken) kan det i värsta fall bli så att du inte får full utbetalning på din försäkring. Kolla upp med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

 Säker el utomhus

Produkter du använder utomhus ska ha minst IP-klass 44, vilket betyder att den har de skyddskrav som krävs för att motstå väder och vind. Det ska stå på produkten om den är tillverkad för utomhusbruk.

Utomhus ska endast jordade uttag och stickproppar användas, du får inte dra exempelvis en sladd inifrån och ut till en ojordad belysning. 

Försök att undvika att skarva sladdar utomhus. För varje skarv ökar risken för att något ska gå fel. Lägg inte sladdar på marken där bilar ska köra eller där snö brukar skottas.
Vid snöskottning kan en sladd lätt förstöras med en vass skyffel.
Tänk också på att inte lägga den där barn brukar leka.

Elsäkerhetsverkets checklista för säkrare julbelysning 

✔️ Skarva aldrig sladdar genom fönster eller dörrar.
✔️ Se över belysningen så att den inte är skadad och att den fungerar som den ska.
✔️ Följ tillverkarens manual för hur den ska användas.
✔️ Använd jordade sladdar och utomhusuttag.
✔️ Använd jordfelsbrytare.
✔️ Skarva helst inte sladdar.
✔️ Använd bara produkter som är tillverkade för utomhusbruk med IP44 eller högre.
✔️ Tänk på var du placerar sladdar på marken.

 

Elprodukter som säljs inom EU ska vara CE-märkta, du ska också kunna hitta tillverkarens namn och postadress på produkten. Saknas detta kanske den heller inte uppfyller de säkerhetskrav som finns.

Missa inte kommande seminarium i februari!

Kan du tolka kraven på potentialutjämning och skapa en säker anläggning?
Vad ska skyddsutjämnas?
Vad ska funktionsutjämnas?

Håll utkik efter inbjudan!

PROJEKT

Holmqvist Elteknik projekterar jätteprojekt

Kv. Ferdinand 4 

Fastigheter som byggs ligger längs med järnvägsspåret och Bromstensvägen, i höjd med Nekvägen. Fördelat på tio hus blir det totalt 1 043 nya studentbostäder som alla blir en del av befintliga Campus Ferdinand, som sedan tidigare består av två kvarter.

De nya bostäderna beräknas vara klara för inflytt under 2023 och 2024. Det blir ettor och tvåor i olika storlekar och gemensamma ytor på 650 kvadratmeter, som ska fyllas med bland annat gym och en så kallad multicourt.